FORMY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ:

1. Dbałość o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny – zapoznanie się ze stanem zdrowia wychowanków, prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej.
2. Nauka własna – odrabianie zadań domowych, praca indywidualna z uczniem mającym trudności edukacyjne, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3. Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu –zabawy i odpoczynek na podwórku i boisku szkolnym, korzystanie z urządzeń na placu zabaw.
4. Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, gry sportowe.
5. Zajęcia artystyczne – prace plastyczne, techniczne, zajęcia umuzykalniające.
6. Prowadzenie cyklicznych zajęć tematycznych:
• Kółko plastyczne (odpowiedzialna p. J. Nowicka, p. I. Mainka)
• Kółko kronikarzy szkolnych (p. I. Malinka, p. J. Nowicka)
• Kółko językowe (p.A. Partyka, p. A.Potera-Barłowska)
• Kółko młodego czytelnika – wybrana literatura dziecięca (p. A. Potera – Barłowska, p.I. Malinka))
• Kółko komputerowe – (p. J. Lasota, p. A. Hadław)
• Koło miłośników gier planszowych - w ramach akcji „Zagraj z Markiem a nie z Androidem” (wszyscy nauczyciele)
7. Kształtowanie nawyków życia codziennego oraz rozwijanie samorządności – umiejętność zachowania się w różnych okolicznościach, dbałość o kwiaty i przedmioty codziennego użytku, współorganizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach świetlicowych i szkolnych. Szczególne zwrócenie uwagi na utrzymanie higieny osobistej i czystości wokół siebie w związku z covid-19, przestrzeganie procedur.