- Jakub Maciejewski
- laureat Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki - marzec 2016 r. - opiekun p. J. Szubart