Artykuły

Edukacja dzieci niesłyszących

Drukuj

W roku szkolnym 1994/1995 po raz pierwszy w naszej placówce zaistniała klasa dla dzieci z wadą słuchu. Nasza szkoła od 20 lat prowadzi nabór do klas dla dzieci niesłyszących. Nauka odbywa się zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy. Uczniowie uczą się takich samych przedmiotów, jak ich słyszący rówieśnicy, dodatkowo uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej, prowadzonej przez doświadczonych nauczycieli surdopedagogów. Część lekcji odbywa się wspólnie  ze słyszącymi rówieśnikami np. lekcje WF czy godzina wychowawcza.
W bieżącym roku szkolnym kontynuowany jest program integracyjny klasy VIa i VId mający na celu nauczenie tolerancji względem inności, a także nauczenie się wzajemnego porozumiewania się między sobą i szacunku dla drugiej osoby. Nasi uczniowie biorą aktywny udział w imprezach szkolnych.
Nauczyciele i rodzice dzieci z wadą słuchu założyli w 2003 roku Stowarzyszenie „Działajmy Razem”, celem którego jest wspieranie uczniów z wadą słuchu, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, zielonych i białych szkół, wyjazdów wakacyjnych, pozyskiwanie funduszy na wyposażenie klas. www.dzialajmyrazem.pl
Nauczyciele surdopedagodzy, pracujący w klasach specjalnych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu:
•    mgr Magdalena Darowska
•    mgr Agata Grębosz
•    mgr Wojciech Hałucha
•    mgr Małgorzata Matias
•    mgr Agata Nowalińska
•    mgr Jolanta Nowicka
•    mgr Krystyna Siuta
•    mgr Piotr Szetela
    Oprócz klas specjalnych do naszej szkoły przyjmujemy także uczniów z wadą słuchu, którzy mogą uczyć się w klasach masowych. Uczniowie ci mogą w naszej szkole liczyć na właściwą, fachową pomoc. Niektórzy z naszych nauczycieli ukończyli studia podyplomowe z zakresu surdopegagogiki. W szkole zatrudnieni są  doświadczeni surdologopedzi. Dlatego  możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy najbardziej profesjonalną placówką jeżeli chodzi o nauczanie dzieci z wadą słuchu nie tylko w Rzeszowie, lecz w całej okolicy.
OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI Z  WADĄ SŁUCHU
- realizacja programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci z zaburzoną percepcją i recepcją mowy;
- nauka czytania metodą krakowską (sekwencyjno-symultaniczną);
- indywidualne programy edukacyjno-terapetutyczne dla każdego dziecka,
- 2 godziny tygodniowo indywidualnych zajęć logopedycznych;
- 1 godzina tygodniowo logorytmiki;
- 1 godzina tygodniowo grupowych zajęć logopedycznych z elementami metody Dennisona, Knillów, W. Sherborne;
- zajęcia na basenie z instruktorem;
- wycieczki, warsztaty dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Działajmy Razem.

Copyright 2011 sp2.rzeszow.pl. Wykonanie Wojciech Hałucha
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free