Płatność za obiady

Drukuj

W związku z późnym powrotem uczniów do szkoły po zimowej przerwie świątecznej, tj. 07.01.2020 r. oraz rozpoczynającymi się już od dnia 13.01.2020 r. feriami zimowymi (od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.) uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty za obiady za miesiąc styczeń 2020 r.

Zgodnie z § 11 Regulaminu w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej wpłaty dokonywane są z góry w pierwszych czterech dniach roboczych miesiąca.

Wpłaty za obiady za miesiąc styczeń 2020 r. przyjmowane będą w dniach od 07.01.2020 r. do 10.01.2020 r.

Zgodnie z § 14 pkt 5 zastrzega się możliwość skreślenia z listy korzystających z obiadów w przypadku nieterminowych wpłat lub nieopłacenia należności za obiady.

 

 

Wpłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2020 wynosi 28,80 zł

Jest to kwota bazowa, nieuwzględniająca odpisów za miesiąc ................... Dokładna informacja o wysokości wpłaty będzie dostępna u wychowawców bądź w sekretariacie od ......................... r. Osoby wpłacające na konto proszone są o sprawdzenie kwoty przed dokonaniem przelewu.

 

 

Od dnia 1 marca obowiązuje nowy numer konta 84 1020 4391 0000 6802 0187 6648

 

 

Wpłaty gotówkowe za miesiąc STYCZEŃ 2020 przyjmowane będą w sekretariacie w dniach:

   1)  07.01 (wt.)                     14.00 - 17.00 

2)  08.01 (śr.)                       14.00 - 17.00

3) 09.01 (czw.)                       7.30 - 10.00

4) 10.01 (pt.)                        7.30 - 10.00

 

Prosimy o każdorazowe przygotowanie wyliczonej kwoty.

Informacja o wysokości opłaty za obiady będzie dostępna u wychowawców bądź w sekretariacie od 02.12.2019 r.

 

 

Wpłaty gotówkowe za obiady są przyjmowane w wyznaczone dni.

Płatności za obiady nie będą przyjmowane poza wyznaczonymi terminami i godzinami.

Posiłek dla kas IV-VIII będzie wydawany tylko i wyłącznie na podstawie BLOCZKA OBIADOWEGO, okazywanego przy wejściu na jadalnię.


BLOCZEK OBIADOWY NAJLEPIEJ WKLEIĆ DZIECKU DO ZESZYTU, NOTESU, KTÓRY DZIECKO NOSI CODZIENNIE W PLECAKU.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia osobiście lub telefonicznie odpisu obiadu w sekretariacie (tel. 017 748 23 14) najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.

Copyright 2011 Płatności. Wykonanie Wojciech Hałucha
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free