Bezpłatna komunikacja dla uczniów od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia - POBIERZ