Maria Pasterz
Justyna Szubart

Barbara Walczak - przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego