Bożena Kuźniar
Maria Pasterz
Barbara Walczak - przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego