Rok szkolny 2022/2023
Opiekun SU: Justyna Szubart

Przewodnicząca SU: Julia Wyrostkiewicz, klasa 7a
Z-ca przewodniczącej: Jagoda Kotula, klasa 8c

Naszym głównym celem jest tworzenie życzliwej i twórczej atmosfery, aby każdy uczeń czuł się, współgospodarzem naszej szkoły, każdy mógł odnaleźć tu swoje miejsce, rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim uczyć się przyjaźni i zdrowego trybu życia. Słuchamy siebie nawzajem, każdy może mieć udział w zmianach poprzez przedstawianie pomysłów i propozycji.

Na bieżąco prowadzimy gazetkę SU pod hasłem „SP 2 SAMORZĄD AKTYWNY MA”. Staramy się, aby każdy był świadomy swoich praw i obowiązków, poznajemy dokumentacje szkolne, międzynarodowe oraz racjonalnie i aktywnie staramy się wykorzystać to w życiu codziennym. Chcemy być również otwarci, tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych dlatego bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. Zainstalowaliśmy Skrzynkę Pytań i Propozycji, w której znajdujemy wiele pytań, propozycji i podpowiedzi. Na bieżąco staramy się rozwiązywać problemy, m.in. udało się nam zainstalować lustra w toaletach, zmienić asortyment w sklepiku, zorganizować dyskoteki i zabawy.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023

Cele Samorządu Uczniowskiego:
Reprezentowanie ogółu uczniów
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
Działalność charytatywna na rzecz różnych podmiotów
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
Zadania do wykonania:
─ Akcja zbierania karmy dla zwierząt ze Schroniska Kundelek w Rzeszowie (cały rok szkolny)
─ konkurs na najbardziej estetyczną i najciekawiej wystrojoną salę lekcyjną 
─ Poczta Walentynkowa
─ Akcja Szczęśliwy Numerek (w e-dzienniku oraz dodatkowy szczęśliwy numerek 1 raz w miesiącu tzw. lucky number)
─ Nie pytanie uczniów w dniu ich urodzin
─ Akcja Fajny ciuch 12-go, nie zapomnij kolego
─ Współorganizacja Tygodnia Życzliwości
─ Pomoc w zbieraniu nakrętek dla Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie
─ prowadzenie szkolnej gazetki na tablicy Samorządu Uczniowskiego lub na stronie internetowej szkoły
─ informacje szkolne i komunikaty Samorządu Uczniowskiego przez radiowęzeł
─ skrzynka dobrych pomysłów, postulatów, problemów i pytań dla wszystkich uczniów szkoły drogą elektroniczną
─ Włączenie się w akcję „Góra grosza”
─ Organizacja „Mikołajek”
─ Organizacja Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Dziecka
─ Organizacja i wykonanie kartek/ drobnostek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy
─ Pomoc w organizacji Dnia Otwartego Szkoły