Rok szkolny 2023/2024
Opiekun SU: Anna Moskwa

Przewodnicząca SU - Julia Wyrostkiewicz, kl. 8a
Z- ca Przewodniczącej SU - Wiktoria Wcisło, kl. 8b


Naszym głównym celem jest tworzenie życzliwej i twórczej atmosfery, aby każdy uczeń czuł się, współgospodarzem naszej szkoły, każdy mógł odnaleźć tu swoje miejsce, rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim uczyć się przyjaźni i zdrowego trybu życia. Słuchamy siebie nawzajem, każdy może mieć udział w zmianach poprzez przedstawianie pomysłów i propozycji.

Na bieżąco prowadzimy gazetkę SU. Staramy się, aby każdy był świadomy swoich praw i obowiązków, poznajemy dokumentacje szkolne, międzynarodowe oraz racjonalnie i aktywnie staramy się wykorzystać to w życiu codziennym. Chcemy być również otwarci, tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych dlatego bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023

Cele Samorządu Uczniowskiego:
Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 2
Obchody Dnia Chłopaka - życzenia przez radiowęzeł, słodkie upominki dla wszystkich chłopców w klasach 1 – 8 (współpraca z RR) oraz męskiego grona pracowników
Październik
Dzień Edukacji Narodowej – pomoc w organizacji apelu, wykonanie i wręczenie kartek wszystkim pracownikom szkoły
Włączenie się do organizacji uroczystości Pasowania na Ucznia
Udział w akcji charytatywnej zbiórka karmy i innych akcesoriów dla bezdomnych kotów podopiecznych Fundacji Felineus
Listopad
Dzień Wszystkich Świętych - zapalenie zniczy przy Pomniku Ofiar Terroru przez delegację uczniów należących do SU
Pomoc w organizacji kącika wyciszenia
Narodowe Święto Niepodległości - zorganizowanie akcji mającej na celu promocję postaw patriotycznych – uczniowie z kotylionami są niepytani
Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej dla klas IV – VI połączonej z pokazem mody imprezowej
Współpraca z PCK - włączenie się do akcji charytatywnej "Gorączka złota" - organizacja "Konkursu na najładniejszą i najbardziej kreatywną skarbonkę klasową"
Organizacja Dnia Życzliwości i Pozdrowień - koncert życzeń, kartki z pozdrowieniami, nakręcenie teledysku z udziałem chętnych uczniów i nauczycieli
Grudzień
Organizacja Mikołajek – bon mikołajkowy na zgłoszenie dodatkowego nieprzygotowania do wykorzystania do końca roku szkolnego
Zorganizowanie Świątecznego Kiermaszu Pierniczkowego - chętni uczniowie przynoszą pierniczki, chętni uczniowie ozdabiają i pakują na kiermasz
Wigilia- wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły
Luty
Walentynki – uczniowie ubrani na czerwoni są niepytani
Marzec
Pomoc w akcji charytatywnej Kwiaty dla hospicjum
Obchody Dnia kobiet - życzenia przez radiowęzeł, słodkie upominki dla wszystkich dziewcząt w klasach 1 – 8 (współpraca z RR), wykonanie i wręczenie kwiatów z papieru dla Pań pracujących w szkole
Pierwszy Dzień Wiosny – zorganizowanie akcji "Dzień bez plecaka"
Kwiecień
Wielkanoc – wykonanie i wręczenie kartek dla pracowników szkoły
Obchody Światowego Dnia Zdrowia – zorganizowanie pokazu pierwszej pomocy (współpraca z Centrum Medycznym "Medyk")
Dzień Zdrowego Żywienia - zorganizowanie przez uczniów starszych klas stoiska z mini konkursami na temat zdrowego odżywiania dla uczniów młodszych klas
Maj
Dzień Strażaka - zorganizowanie spotkania ze strażakami w naszej szkole, przyjazd i możliwość oglądania wozu strażackiego (współpraca z Państwową Strażą Pożarną)
Zorganizowanie wieczoru filmowego dla uczniów klas 4 - 8
Czerwiec
Włączenie się w przygotowanie Pikniku Rodzinnego
Wyjście SU do kina w ramach festiwalu Kinolub – jako forma nagrody i podziękowania za całoroczną pracę uczniów w SU
Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023
Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
Cały Rok
Włączenie się do akcji charytatywnej mającej na celu ZBIERANIE NAKRĘTEK na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek
Dbałość o wystrój korytarza szkolnego
Gazetka informacyjna
Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych
Udział w akcji "Szczęśliwe numerki" – (w e-dzienniku oraz dodatkowy szczęśliwy numerek 1 raz w miesiącu tzw. lucky number)