Rok szkolny 2022/2023
Opiekun SU: Justyna Szubart

Przewodnicząca SU: Julia Wyrostkiewicz, klasa 7a
Z-ca przewodniczącej: Jagoda Kotula, klasa 8c

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Hubert Białek (8d)
Wiktoria Wcisło (7b)
Karina Hermaniuk (8b)
Hanna Wróbel (5b)
Aleksander Serwan (5a)
Joanna Czekaj (7b)
Julian Nicgorski (4b)
Hanna Wojtowska (8b)
Jakub Bobowski (4a)
Igor Szałajko (6a)
Jakub Rydel (4b)
Maksymilian Styś (6b)
Mikołaj Krawczyk (8c)
Eryk Chudzik (6b)
Maciej Kudła (8a)
Anna Płodzień (6a)
Aleksandra Mleczko (8d)
Kordian Prejzner (4a)
Milena Pieczonka (8a)

Naszym głównym celem jest tworzenie życzliwej i twórczej atmosfery, aby każdy uczeń czuł się, współgospodarzem naszej szkoły, każdy mógł odnaleźć tu swoje miejsce, rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim uczyć się przyjaźni i zdrowego trybu życia. Słuchamy siebie nawzajem, każdy może mieć udział w zmianach poprzez przedstawianie pomysłów i propozycji.

Na bieżąco prowadzimy gazetkę SU. Staramy się, aby każdy był świadomy swoich praw i obowiązków, poznajemy dokumentacje szkolne, międzynarodowe oraz racjonalnie i aktywnie staramy się wykorzystać to w życiu codziennym. Chcemy być również otwarci, tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych dlatego bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023

Cele Samorządu Uczniowskiego:
Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 2
Obchody Dnia Chłopaka - życzenia przez radiowęzeł, słodkie upominki dla wszystkich chłopców w klasach 1 – 8 (współpraca z RR) oraz męskiego grona pracowników
Październik
Dzień Edukacji Narodowej – pomoc w organizacji apelu, wykonanie i wręczenie kartek wszystkim pracownikom szkoły
Włączenie się do organizacji uroczystości Pasowania na Ucznia
Udział w akcji charytatywnej zbiórka karmy i innych akcesoriów dla bezdomnych kotów podopiecznych Fundacji Felineus
Listopad
Dzień Wszystkich Świętych - zapalenie zniczy przy Pomniku Ofiar Terroru przez delegację uczniów należących do SU
Pomoc w organizacji kącika wyciszenia
Narodowe Święto Niepodległości - zorganizowanie akcji mającej na celu promocję postaw patriotycznych – uczniowie z kotylionami są niepytani
Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej dla klas IV – VI połączonej z pokazem mody imprezowej
Współpraca z PCK - włączenie się do akcji charytatywnej "Gorączka złota" - organizacja "Konkursu na najładniejszą i najbardziej kreatywną skarbonkę klasową"
Organizacja Dnia Życzliwości i Pozdrowień - koncert życzeń, kartki z pozdrowieniami, nakręcenie teledysku z udziałem chętnych uczniów i nauczycieli
Grudzień
Organizacja Mikołajek – bon mikołajkowy na zgłoszenie dodatkowego nieprzygotowania do wykorzystania do końca roku szkolnego
Zorganizowanie Świątecznego Kiermaszu Pierniczkowego - chętni uczniowie przynoszą pierniczki, chętni uczniowie ozdabiają i pakują na kiermasz
Wigilia- wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły
Luty
Walentynki – uczniowie ubrani na czerwoni są niepytani
Marzec
Pomoc w akcji charytatywnej Kwiaty dla hospicjum
Obchody Dnia kobiet - życzenia przez radiowęzeł, słodkie upominki dla wszystkich dziewcząt w klasach 1 – 8 (współpraca z RR), wykonanie i wręczenie kwiatów z papieru dla Pań pracujących w szkole
Pierwszy Dzień Wiosny – zorganizowanie akcji "Dzień bez plecaka"
Kwiecień
Wielkanoc – wykonanie i wręczenie kartek dla pracowników szkoły
Obchody Światowego Dnia Zdrowia – zorganizowanie pokazu pierwszej pomocy (współpraca z Centrum Medycznym "Medyk")
Dzień Zdrowego Żywienia - zorganizowanie przez uczniów starszych klas stoiska z mini konkursami na temat zdrowego odżywiania dla uczniów młodszych klas
Maj
Dzień Strażaka - zorganizowanie spotkania ze strażakami w naszej szkole, przyjazd i możliwość oglądania wozu strażackiego (współpraca z Państwową Strażą Pożarną)
Zorganizowanie wieczoru filmowego dla uczniów klas 4 - 8
Czerwiec
Włączenie się w przygotowanie Pikniku Rodzinnego
Wyjście SU do kina w ramach festiwalu Kinolub – jako forma nagrody i podziękowania za całoroczną pracę uczniów w SU
Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023
Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
Cały Rok
Włączenie się do akcji charytatywnej mającej na celu ZBIERANIE NAKRĘTEK na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek
Dbałość o wystrój korytarza szkolnego
Gazetka informacyjna
Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych
Udział w akcji "Szczęśliwe numerki" – (w e-dzienniku oraz dodatkowy szczęśliwy numerek 1 raz w miesiącu tzw. lucky number)