„Dziewczynka z zapałkami” w naszej szkole  

Spotykamy na swojej drodze wielu ludzi.
Niektóre z tych osób napełniają nas radością i dodają sił do zmagania sił z trudnościami dnia codziennego.
Bądź jedną z takich osób.
W ramach współpracy z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” w roku szkolnym 2015/16 po raz kolejny organizujemy akcje charytatywne , tym razem na terenie hipermarketu „Bi 1”.
Fundacja „ Dziewczynka z zapałkami” od ponad piętnastu lat zajmuje się zbieraniem funduszy na wypoczynek, posiłki, leczenie i inne formy pomocy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dla tych dzieci, pomoc ludzi dobrej woli jest niejednokrotnie jedyną szansą na uśmiech, ciekawe spędzenie wakacji czy też zjedzenie obiadu. Dotychczas Fundacja zapewniła kilku tysiącom dzieci wypoczynek w okresie letnim i zimowym.
Nasza szkoła rozpoczęła współpracę z fundacją w latach 2002-2004. Współpraca ta polegała wówczas na zbiórce od rodziców naszych uczniów wolnych datków pieniężnych. Zgromadzone w ten sposób fundusze pozwoliły na przyznanie potrzebującym uczniom pomocy w formie jednorazowych zapomóg finansowych.
Począwszy od 2009 roku nasza współpraca przybrała charakter zorganizowany i systematyczny.
Nasi uczniowie uczestniczyli w akcjach charytatywnych na terenie sklepów „Rotunda” i „Real”. Liczba wolontariuszy z roku na rok powiększa się, oprócz klas starszych angażują się w charytatywną działalność również uczniowie klas czwartych.
Należy podkreślić, że uczniowie chętnie biorą udział w akcjach wolontariackich, a część przekazanych nam przez fundację funduszy pozwala na zapewnienie potrzebującym uczniom wsparcia finansowego w formie: dofinansowania wycieczek, pobytu na zielonej szkole, dofinansowania obiadów czy też zakupu podręczników, przyborów lub pomocy dydaktycznych.
Pomoc przyznawana jest przez Szkolną Komisję ds. Przyznawania Pomocy Materialnej Uczniom na podstawie wniosków nauczycieli, rodziców czy też wychowawców klas.
Nadmieniamy, że na terenie szkoły organizowaliśmy przy współpracy z fundacją sprzedaż toreb ekologicznych oraz kartek okolicznościowych. Część pozyskanych funduszy zasiliła również nasze „konto pomocowe”.
Chcemy podkreślić, że poprzez udział w w/w akcjach uczniowie uczą się pomagać innym, chętnie angażują się w tę pomoc kształtując jednocześnie postawy pomocy innym a także społecznego zaangażowania. Są to umiejętności ważne w dobie współczesnego świata.
Zgromadzone fundusze w czasie akcji charytatywnych wykorzystujemy również na nagrody dla szczególnie wyróżniających się wolontariuszy
W organizowanie akcji zaangażowani są również rodzice, którzy poświęcają swój wolny czas na dowóz dzieci na miejsce wolontariatu. Cenimy bardzo to zaangażowanie i wspomaganie naszych działań przez rodziców naszych uczniów.
Gorąco zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w organizowanych przedsięwzięciach charytatywnych w roku szkolnym 2015/16.

TRZEBA ŻYCZLIWOŚCI I DOBROCI, ABY POMAGAĆ.

TRZEBA WIELKOŚCI DUCHA, ABY POMAGAĆ BEZINTERESOWNIE.

TRZEBA ODWAGI, ABY NIE ZWAŻAJĄC NA PRZESZKODY, WYTRWALE I DO KOŃCA WYCIĄGAĆ PRZYJAZNĄ DŁOŃ.

Koordynatorzy akcji z ramienia szkoły