Program będzie realizowany w latach szkolnych 2019/20 – 2020/21. Tytuł projektu AROUND CULTURES SHARING NATIONAL HERITAGE TREASURES (POZNAJEMY SKARBY DZIEDZICTWA NARODOWEGO RÓŻNYCH KULTUR.)

Nasi partnerzy to szkoły z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Bułgarii. Przewidziane są wyjazdy  uczniów do każdego z tych państw. W kwietniu zaplanowana jest wizyta gości w naszej szkole.

Cele projektu to poszerzanie wiedzy na temat kultur i Dziedzictwa Narodowego państw europejskich, uczenie tolerancji i poszanowania innych tradycji, podniesienie europejskiego wymiary naszej szkoły, współpraca uczniów i nauczycieli ze szkołami europejskimi, podniesienie umiejętności językowych i cyfrowych oraz kształtowanie umiejętności XXI wieku takich jak m.in kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Koordynatorem projektu jest p. Edyta Matuła. Chętnych uczniów do uczestnictwa w działaniach projektowych zapraszam do klubu Erasmusa.

Loading...