TRZYMAJ FORMĘ w nowym roku szkolnym 2021/2022
To już kolejny rok, w którym nasza szkoła bierze udział w Programie "Trzymaj Formę!"- pomaga on rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZYCH INNOWACJI W TYM TEMACIE.