Dyrektor szkoły: mgr Rafał  Francikowski
Godziny pracy: 7:30-15:30

W-ce dyrektor: mgr Małgorzata Matias