Dyrektor szkoły: mgr Rafał  Francikowski

W-ce dyrektor: mgr Małgorzata Matias