Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie przyłączyła się do akcji MEN, która polega na zorganizowaniu w szkole przedświątecznego wolontariatu. Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych.

Działania w ramach przedświątecznego wolontariatu w SP nr 2 to:
- przygotowanie stroików świątecznych i obdarowanie nimi dzieci, które w czasie Świąt Bożego Narodzenia przebywają w szpitalach,
- zorganizowanie przez SU zbiórki żywności dla osób potrzebujących z parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie,
- zorganizowanie przez SU zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt Kundelek,
- zorganizowanie imprezy integrującej dla całej społeczności szkolnej w postaci Jasełek,
- zorganizowanie Wigilii Klasowych.