Katarzyna Malicka - przewodnicząca zespołu humanistycznego
Ewelina Sowa
Krystyna Siuta