Katarzyna Malicka - przewodnicząca zespołu humanistycznego
Ewelina Sowa
Krystyna Siuta
Elżbieta Wandas