Elżbieta Bała
Agnieszka Bator - przewodnicząca zespołu samokształceniowego
Katarzyna Bolko-Śmigiel 
Jolanta Lasota

Renata Szmuc
Ewa Sołtys