Elżbieta Bała
Agnieszka Bator - przewodnicząca zespołu samokształceniowego
Katarzyna Stach 
Jolanta Lasota

Renata Szmuc
Dorota Łojczyk