Nasza szkoła w uznaniu działań prozdrowotnych należy od 2009 roku do
PODKARPACKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

CZYTAJ PLAN PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RZESZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2022/202
3


SKŁAD SZKOLNEGO ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA:

 1. Szetela Piotr – szkolny koordynator promocji zdrowia,
 2. Jacek Kuć – zastępca szkolnego koordynatora promocji zdrowia,
 3. Małgorzata Matias – wicedyrektor szkoły,
 4. Iwona Malinka – nauczyciel świetlicy,
 5. Terpińska Anna – nauczyciel wychowania fizycznego,
 6. Chmaj Danuta –nauczyciel wychowania fizycznego,
 7. Jolanta Nowicka – nauczyciel plastyki,
 8. Pielęgniarka szkolna,
 9. Paweł Międlar- przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Klaudiusz Gerke – przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grzegorz Paskart – pracownik niepedagogiczny szkoły,
 12. Dorota Rzepka – pracownik niepedagogiczny szkoły.


ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:

 1. W realizację planu promocji zdrowia angażuje się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice.
 2. Spotkania zespołu organizuje szkolny koordynator promocji zdrowia.
 3. Zespół informuje o swojej działalności poprzez: ogłoszenia poprzez radiowęzeł, redagowanie strony w szkolnej gazetce, informacje na tablicy ściennej „Żyjmy zdrowo i aktywnie”.
 4. Zespół prowadzi kronikę swej działalności.
 5. Zespół współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia.


CEL PRIORYTETOWY:
Propagowanie i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i prozdrowotnych u uczniów i pracowników szkoły.


KONTYNUACJA DZIAŁAŃ Z ROKU POPRZEDNIEGO:

 1. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 2. Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia - kontynuacja .
 3. Zmniejszenie ilości dzieci z wadami postawy - kontynuacja działań z roku poprzedniego.
 4. Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zachęcamy do odwiedzenia linku TRZYMAJ FORMĘ, który jest elementem programu PROMOCJA ZDROWIA.

Loading...

b_150_100_16777215_00_images_2019_2020_logo_promocja_zdrowia_2020_01.png DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE W NASZEJ SZKOLE:
 1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Przeciw Alkoholowej.

 2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach środków z Ministerstwa Sportu (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna).

 3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas drugich.

 4. Wyjazdy na obozy letnie i zimowe.

 5. Zajęcia nauki pływania na basenie.

 6. Wyjazdy na rajdy rowerowe i piesze.

 7. Realizacja Programu Zdrowotnego: „Trzymaj formę”.

 8. Wyjazdy na lodowisko do Dębicy.

 9. Wyjazdy do Aquaparku w Krakowie.

 10. Realizacja Programu „Owoce w szkole”.

 11. Realizacja programu „Mleko w szkole”.

 12. Realizacja programu "Tenis w szkole" (tenis ziemny).

 13. Coroczny udział w cyklu 6-ciu międzyszkolnych turniejów tenisa stołowego w Rzeszowie.

 14. Prowadzenie akcji promujących zdrową żywność (dzień jabłka, dzień warzyw i owoców, dzień soków.

 15. Pokazy mody ekologicznej.

 16. Organizacja wycieczek do rezerwatów przyrody, oraz wycieczek szkolnych.

 17. Prowadzenie szkolnego koła PTTK – udział w marszach na orientację i rajdach organizowanych przez rzeszowski oddział PTTK.

 18. Udział w akcjach „Nie pal śmieci, nie truj dzieci” (stop smogowi).

 19. Realizacja programu wychowania fizycznego „Mały Mistrz”.

 20. Wyjazd na Pogórze Strzyżowskie w ramach akcji: „Tygodnia Beactiv” (promowanie aktywnego stylu życia.)

 21. Dostosowanie jadłospisu stołówki szkolnej do zasad zdrowego żywienia, oraz dodawanie owoców do obiadów dla uczniów spożywających obiady w szkole.

 22. Organizacja cyklu międzyklasowych rozgrywek sportowych (zespołowe gry sportowe).

 23. Udział w programie „Od wyprawy do potrawy” (promocja zdrowego odżywiania).

 24. Realizacja programu prozdrowotnego Ministerstwa Sportu „Zdrowa i aktywna zima” (zajęcia propagujące narciarstwo biegowe).

 25. Weekendowe wyjazdy na narty zjazdowe.

 26. Propagowanie spożywania zdrowych produktów żywnościowych podczas Dni Otwartej Szkoły.

 27. Propagowanie spożywania „drugich śniadań” w szkole.

 28. Rajd rowerowy doliną rzeki Wisłok.

 29. Coroczna organizacja Pikników Rodzinnych z okazji Dnia Dziecka (propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez realizację gier i zabaw, konkurencji sportowych, konkursów tanecznych itp.).

 30. Zorganizowanie sportowej olimpiady dla przedszkolaków „Baw się razem z nami”.

 31. Opracowanie przez klasy zdrowych przepisów kulinarnych, oraz wykonanie sałatek.

 32. Udział reprezentantów szkoły w Podkarpackim Forum Zdrowia (promocja zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, eliminacja nadmiaru cukru z diety).

 33. Udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez LOP (wrzesień 2019).

 34. Współorganizacja Pikniku Jesiennego na terenie Osiedla Króla Augusta (w Zespole Szkół nr 3) we współpracy z Radą Osiedla i w/w szkołą.