Od dnia 01.09.2021 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa – 4,50 zł za dzień.
Wpłaty za obiady dokonywane są z góry do 
10 dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto o numerze 84 1020 4391 0000 6802 0187 6648 (tytułem: opłata za żywienie w stołówce szkolnej - rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię, nazwisko oraz klasa ucznia).
Opłata dla uczniów klas I-VIII za miesiąc LUTY 2023
 wynosi 90,00 zł.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia  telefonicznie odpisu obiadu na nr telefonu 17 7482314 lub 17 7482310 - najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.

Na stronie internetowej szkoły umieszczony jest nowy plan lekcji na II semestr roku szkolnego 2022/2023, który obowiązuje od 30.01.2021 r. (poniedziałek) - POBIERZ

Informujemy, że przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2022 r. (piątek). Do szkoły wracamy 2 stycznia 2023 r. (poniedziałek). Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Szkoła organizuje w tych dniach zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
Prosimy tych Rodziców, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki w domu, aby zgłosili taką potrzebę wychowawcom klas.
Szkoła nie będzie przygotowywać w tych dniach obiadów.

Szanowni Rodzice - z przyczyn od szkoły niezależnych istnieją obecnie trudności z dostępem do e-dziennika. Podjąłem starania, aby przywrócić aplikacji pełną funkcjonalność. Będę Państwu wdzięczny za wykazanie się zrozumieniem i cierpliwością. Dziękuję!
Dyrektor szkoły

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS I-VIII DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM OZDOBA BOŻONARODZENIOWA
CELE KONKURSU:
• Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych,
• Zachęcanie do działalności plastycznej na określony temat,
• Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów,
• Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia,
• Wspomożenie SZKOLNEGO KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO.
REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I-VIII.
2. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
• I kategoria - I-III
• II kategoria - klasy IV - VI
• III kategoria - klasy VII-VIII
3. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
4. Ozdoby można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców.
5. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa).
6. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na rzecz organizatora i będą przeznaczone do sprzedaży na SZKOLNYM KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM.
7. Prace należy składać do dnia 5 XII 2022 r. u organizatorów konkursu (P. Jolanta Nowicka, P. Iwona Malinka – w świetlicy szkolnej).
8. Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów. Najciekawsze, najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Możesz wygrać nagrodę, a Twoja praca wspomoże kiermasz.
Weź udział w konkursie!