Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 obowiązuje od 01.09.2021 r. - POBIERZ

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie
1 września 2021 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Uczniowie będą wchodzić i wychodzić dwoma wejściami:
- klasy I-III, wejściem głównym
- klasy IV-VIII, wejściem od placu zabaw
Spotkanie z wychowawcami odbędzie się wg harmonogramu - POBIERZ
W związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom, prosimy aby Rodzice nie wchodzili do budynku szkoły. Wyjątek stanowić będą rodzice uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego, prosimy jednak, aby dziecku towarzyszył tylko jeden rodzic. Licząc na zrozumienie, prosimy o uszanowanie tej decyzji.
Wymagane jest zakrywanie ust i nosa podczas pobytu w budynku szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu, a także zachowanie odpowiedniego dystansu (zarówno przez Uczniów, jak i Rodziców).
Przed rozpoczęciem roku szkolnego zalecamy wszystkim uczniom i rodzicom zapoznanie się z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS, które są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.
Ksiądz proboszcz Janusz Podlaszczak zaprasza na mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny w dniu 01.09.2021 r. o godz. 7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 11.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłorocznych przedszkolaków na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00.
Rodziców uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2021/2022, zapraszamy na spotkanie w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00.

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA - POBIERZ
WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ - POBIERZ

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 25 czerwca 2021 r. według następującego harmonogramu:

Godzina

Klasa

Sala

8.00

8a

16

8b

13

8c

15

9.00 

1a

3

1b

4

2a

6

4a

17

4b

18

5a

14

5b

19

9.30

2b

5

3a

7

3b

21

6a

8

6b

11

6c

12

6d

16

10.00 

7a

9

7b

13

7d

10

7e

15

Klasy I – IV wchodzą do szkoły wejściem głównym.
Klasy V – VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony placu zabaw.