Od dnia 01.09.2021 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa – 4,50 zł za dzień.
Wpłaty za obiady dokonywane są z góry do 
10 dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto o numerze 84 1020 4391 0000 6802 0187 6648 (tytułem: opłata za żywienie w stołówce szkolnej - rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię, nazwisko oraz klasa ucznia).
Opłata dla uczniów klas I-VIII za miesiąc LISTOPAD 2023
 wynosi 90,00 zł.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia  telefonicznie odpisu obiadu na nr telefonu 17 7482314 lub 17 7482310 - najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.

Od dnia 01.09.2021 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa – 4,50 zł za dzień.
Wpłaty za obiady dokonywane są z góry do 
10 dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto o numerze 84 1020 4391 0000 6802 0187 6648 (tytułem: opłata za żywienie w stołówce szkolnej - rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię, nazwisko oraz klasa ucznia).
Opłata dla uczniów klas I-VIII za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023
 wynosi 99,00 zł.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia  telefonicznie odpisu obiadu na nr telefonu 17 7482314 lub 17 7482310 - najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024 obowiązuje od 04.09.2023 r. - POBIERZ

W dniu 20 września 2023 r. (środa) odbędzie się spotkanie Rodziców z Wychowawcami (wywiadówka).
Klasy I - III - godz.17.00.
Klasy IV - VIII - godz.18.00
Wykaz sal, w których odbędą się spotkania, wywieszony będzie w dniu wywiadówki na tablicy ogłoszeń.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się
4 września 2023 r.
Uczniowie spotkają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych
o godzinie 9.00. Wykaz sal - POBIERZ
Ks. proboszcz Janusz Podlaszczak serdecznie zaprasza Dzieci, Rodziców i Nauczycieli do Kościoła pw. Chrystusa Króla
na mszę świętą w dniu 04.09.2023 r. o godz. 10.00.