Danuta Chmaj - przew. zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f 
Jacek Kuć
Piotr Szetela