Dominik Stec, kl. 7a - LAUREAT I miejsca Przedmiotowego Konkursu z Geografii - opiekun p. Maria Cop

Wiktoria Wcisło, kl. 8b - FINALISTKA Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego - opiekun p. Katarzyna Malicka

Joanna Czekaj, kl. 8b - LAUREATKA Przedmiotowego Konkursu z Historii - opiekun p. Krzysztof Matusz

Dominik Stec, kl. 7a - LAUREAT V Olimpiady Historycznej Juniorów 2023/2024 - opiekun p. Krzysztof Matusz

Do etapu rejonowych konkursów przedmiotowych zakwalifikowali się:
Wiktoria Wcisło, kl. 8b - język polski, opiekun p. Katarzyna Malicka
Anna Pawełek, kl. 8a - matematyka, opiekun p. Maria Pasterz
Przemysław Śliwa, kl. 7a - matematyka, opiekun p. Maria Pasterz
Przemysław Śliwa, kl. 7a - język hiszpański, opiekun p. Joanna Zizius
Przemysław Śliwa, kl. 7a - geografia, opiekun p. Maria Cop
Dominik Stec, kl. 7a - geografia, opiekun p. Maria Cop
Joanna Czekaj, kl. 8b - historia, opiekun p. Krzysztof Matusz
Przemysław Śliwa, kl. 7a - biologia, opiekun p. Agata Nowalińska