KOMUNIKATY PEDAGOGA SZKOLNEGO - TUTAJ

Pedagog szkolny
mgr Angelika Ziętek
Telefon: 17/7482308
Zaprasza rodziców i uczniów na indywidualne konsultacje, porady, rozmowy w następujących godzinach:

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINY PRACY

 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 ŚWIETLICA

PONIEDZIAŁEK

9:35 - 13:25

 

13:25 - 14:25

WTOREK

9:30  - 12:30

 Tydzień: I, III -
13:35 - 14:20

12:30 - 13:30

ŚRODA

8:30 - 12:30

 

 

CZWARTEK

11:25 - 13:25

 

13:25 - 15:25

PIĄTEK

 9:35 - 12:35 
13:25 - 14:25

Tydzień: I, III   -
12:40 - 13:25

Tydzień: II, IV  -
12:40 - 13:25
14:25 - 15:10

 
 • W pilnych sprawach pedagog szkolny udziela porad poza wyznaczonymi godzinami.
 • Istnieje możliwość umówienia się w czasie dogodnym dla rodzica, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Porady i konsultacje udzielane są również w czasie wywiadówek i konsultacji rodziców z nauczycielami (zgodnie z harmonogramem).

Psycholog szkolny
mgr Magdalena Kucharska
Telefon: 17/7482308

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

10.00 - 15.00

Środa

10.00 - 14.00

Czwartek

14.00 - 16.00

Pedagog specjalny
mgr Ewa Leszczyńska
Telefon: 17/7482308

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

9.25 - 13.25

Wtorek

9.25 - 13.25

Środa

10.25 - 13.25

 

Zadania pedagoga szkolnego, to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie potrzeb indywidualnych dzieci.
 • Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Diagnozowanie trudności i niepowodzeń szkolnych.
 • Podejmowanie działań wspierających w zakresie realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Do pedagoga może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim poradzić

Uczniu, możesz zwrócić się do pedagoga gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, odczuwasz samotność.
 • Chcesz porozmawiać.
 • Masz problemy w nauce.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak.
 • Szukasz porady w kwestii wyboru kolejnej szkoły.
 • Chcesz pochwalić się swoim sukcesem.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej dotyczącej ich dziecka.

Drogi Rodzicu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

 • Zaniepokoiło Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się.
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i jego relacjach z innymi.
 • Masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym.
 • Nie wiesz , gdzie zwrócić się o pomoc.
 • Chcesz uzyskać informację o kolejnej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla Twojego dziecka.