Paweł Międlar - przewodniczący
Klaudiusz Gerke - z-ca przewodniczącego
Magdalena Szczygieł - sekretarz
Katarzyna Jarosińska-Stanio - skarbnik
Jacek Szczepanik - Komisja Rewizyjna
Wojciech Kiełbasa - Komisja Rewizyjna
Edyta Trzyna - członek
Urszula Rydel - członek
Anna Leja-Wcisło - członek