Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

  • Kinga Tronina-Rak – przewodniczący
  • Tomasz Dudek – zastępca przewodniczącego
  • Anna Leja-Wcisło – skarbnik
  • Urszula Rydel – sekretarz
  • Urszula Nicgorska – członek
  • Barbara Tereszkiewicz – członek
  • Tomasz Dudziński – członek

Komisja Rewizyjna

  • Wojciech Kiełbasa
  • Anita Moczulska

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW na rok szkolny 2022/2023 wynosi:
40 zł na pierwsze dziecko;
30 zł na drugie dziecko;
20 zł na trzecie i kolejne dzieci, które są uczniami naszej szkoły.
Wpłaty składek można dokonywać:
- przelewem na poniższe konto bankowe:
37 1240 2614 1111 0010 6575 8031
w tytule przelewu proszę podać dane dziecka i klasę;
- gotówką u przedstawicieli RR w czasie dyżurów podczas wywiadówek i w sekretariacie szkoły.