Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

  • Kinga Tronina-Rak – przewodnicząca
  • Tomasz Dudek – zastępca przewodniczącego
  • Anna Leja-Wcisło – skarbnik
  • Urszula Rydel – sekretarz
  • Urszula Nicgorska – członek
  • Agnieszka Raczak – członek
  • Barbara Spirała – członek

Komisja Rewizyjna

  • Barbara Kuniewicz
  • Edward Zwierzyński

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW na rok szkolny 2023/2024 wynosi:
50 zł na pierwsze dziecko;
40 zł na drugie dziecko;
30 zł na trzecie i kolejne dzieci, które są uczniami naszej szkoły.
Wpłaty składek można dokonywać:
- przelewem na poniższe konto bankowe:
37 1240 2614 1111 0010 6575 8031
w tytule przelewu proszę podać dane dziecka i klasę;
- gotówką u przedstawicieli RR w czasie dyżurów podczas wywiadówek i w sekretariacie szkoły.