Kierownik administracyjno-gospodarczy: mgr inż. Grzegorz Paskart

Sekretarz: mgr Agnieszka Żyłka

Specjalista do spraw kadr: mgr Karolina Marciszyn