Od dnia 01.09.2021 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa – 4,50 zł za dzień.
Wpłaty za obiady dokonywane są z góry do 
10 dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto o numerze 84 1020 4391 0000 6802 0187 6648 (tytułem: opłata za żywienie w stołówce szkolnej - rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię, nazwisko oraz klasa ucznia).
Opłata dla uczniów klas I-VIII za miesiąc MAJ 2024
 wynosi 67,50 zł.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia  telefonicznie odpisu obiadu na nr telefonu 17 7482314 lub 17 7482310 - najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.