Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki i Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie ogłaszają Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym.
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
I – przedszkola
II – klasy 1-3 SP
III – klasy 4-6 SP
IV – klasy 7-8 SP
Wszystkie grupy wiekowe wykonują prace plastyczne zgodne z tematyką konkursu.
Termin nadsyłania prac plastycznych do 30 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 maja 2023 r.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu - POBIERZ
Zgoda/Potwierdzenie udziału w konkursie - POBIERZ